زمان مورد نیاز: ۴ روز, ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه.

برای فراگیری کامل مطالب مندرج و آموزش‌های ارائه شده پیشنهاد میکنیم به این ترتیب عمل کنید.

 1. هدف از پرورش مرغ بومی

 2. نژادهای مرغ بومی در ایران

 3. دسترسی به نژاد مرغ پرتولید

 4. اصول بهداشت در نگهداری مرغ بومی

 5. واکسیناسیون طیور بومی

 6. آماده سازی سالن

 7. دستگاه جوجه کشی

 8. طرز تشخیص تخم نطفه‌دار

 9. وسایل مورد نیاز جهت پرورش مرغ بومی

 10. آشنایی با بیماری‌های طیور

 11. دما مورد نیاز طیور

 12. روشنایی و تحریک نوری

 13. تغذیه طیور بومی

 14. مرغ ارزان قیمت

 15. کنترل بیماری‌ها

 16. ضد عفونی سالن

 17. استرس مرغ بومی

 18. مدیریت سالن

 19. حمل جوجه یکروزه

 20. عوامل مهم در جوجه کشی

 21. مرغ مولد