نوشته‌ها

پرورش مرغ محلی تخمگذار

,
از مزایای پرورش مرغ محلی تخمگذار این است که دارای روحیه جستجو گری بوده و با قرار دادن آنها در مزرعه می توانند به راحتی تغذیه خود را پیدا کنند و نیاز کمتری به دان دارند.