نوشته‌ها

رویان طیور پرورش مرغ بومی تخم گذار

مزایای پرورش گله مادر بومی

,
یکی از اصلی‌ترین اهداف پرورش مرغ بومی، سود بیشتر می‌باشد. برای اینکه بتوان سود خود را به بیشترین حد خود رسانده، می‌توان گله مادر محلی را پرورش داد. پرورش گله مادر سالم نیاز به تخصص کافی داشته، بدین ترتیب افرادی که هیچ آموزشی در این زمینه ندیده …