نوشته‌ها

واکسیناسیون طیور
,

واکسیناسیون طیور بومی

واکسن های طیور به دو گروه زنده،و تولیدات غیرفعال شده تقسیم می شوند. 1-واکسن های زنده جهت ایجاد ایمنی در برابر برخی از بیماریهای ویروسی و باکتریایی طیور ونیز کوکسیدوز در دسترس هستند.واکسن های زنده معمولا از طریق روشهای واکسیناسیون گروهی همانن…