نوشته‌ها

اهمیت استفاده از واکسن برای انواع مرغ بومی
,

اهمیت استفاده از واکسن برای انواع مرغ بومی

مرغ بومی با نژادهای مختلف را بهتر است برای پرورش جهت تخمگذاری و یا گوشتی، به صورت اصولی نگهداری نموده، تا بدین ترتیب بتوان میزان تلفات آنها را به کمترین حد ممکن رسانده، زیرا تلفات زیاد می تواند باعث آسیب های جبران ناپذیری از نظر مالی شود. زیرا…