نوشته‌ها

خرید مرغ پیلموت راک

توضیحاتی در مورد مرغ پلیموت راک

, ,
مرغ پلیموت راک یکی از سنگین‌ترین نمونه از نژادهای مرغ بومی است که دارای پرهای بسیار نرم بوده این پرها اغلب به رنگ گل باقالی می‌باشند.