نوشته‌ها

علت استفاده از آنتی بیوتیک برای پرندگان

آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند از رشد میکروارگانیسم‌ها و همچنین باکتری‌ها جلوگیری کرده و بدون استفاده از آنتی‌بیوتیک برای پرندگان، احتمال افزایش میزان مرگ و میر در گله به شدت افزایش می‌یابد.