نوشته‌ها

,

مقاومت جوجه های پرورش یافته رویان طیور

تیم پرورش رویان طیور این قابلیت را دارد که جوجه هایی با سن های مختلف را برای ارائه به بازار پرورش دهد، از جمله آن ها می توان به جوجه یک ماهه، جوجه دو ماهه و نیمچه سه ماهه اشاره نمود. بدین ترتیب افراد مختلف می توانند بر اساس شرایطی که داشته و تخصصی که دارند، جوجه ها را با هر سن و سالی از تیم پرورش رویان طیور خریداری و نسبت به پرورش آنها اقدام نمایند.