نوشته‌ها

,

بومی منطقه

موطن اولیه مرغ در مرکز و جنوب هندوستان و هیمالیا و مالزی بود. اجداد اولیه نژادهای موجود مرغ‌های کنونی به طور وحشی زندگی می‌کردند. بعضی‌ها عقیده دارند که اولین حیوانی که به دست انسان اهلی شده مرغ بوده است و نیز بعضی می‌گویند مرغ‌ها اولین پستانداران اهل…