نوشته‌ها

بهترین نژاد مرغ محلی تخمگذار

بهترین نژاد مرغ محلی تخمگذار

,
بهتر است برای پرورش اقتصادی و مقرون به صرفه از نژادهای مرغ محلی تخمگذار وارداتی ماننده لگهورن ایتالیایی و بلک استار آمریکایی استفاده شود.