نوشته‌ها

سن تخمگذاری مرغ بالغ

مرغ بالغ بی کیفیت

توضیحاتی در مورد مرغ بالغ بی کیفیت معمولا مرغ بالغ مدت زمان معینی تخمگذاری را با بهترین شرایط ممکن انجام می‌دهد و پس از طی کردن زمان معین، تخمگذاری به تدریج کم می‌شود تا قطع شود. با شروع دوره کاهش تخمگذاری دیگر پرورش مرغ تخمگذار مقرون به ص…