نوشته‌ها

اصول مدیریت مرغداری
,

اصول مدیریت

یک مرغدار خوب لازم است مواردی که سلامت گله را حفظ نموده و باعث سود دهی بیشتر می‌شود، شناخته و همواره این موارد را مدنظر داشته باشد و رعایت نماید؛ از جمله: سالن خوب و مکان خوب نگهداری که کمتر به مرغ استرس وارد می‌کند، را فراهم کند.سالن …