نوشته‌ها

علل مرگ و میر جوجه ها
, ,

علل تلفات جوجه‌ها از یک تا سه هفتگی

اگر تلفات در جوجه‌های بین یک‌روزگی تا سه هفتگی مشاهده گردید باید به یکی از حالات زیر مشکوک شد. کمبود ویتامین A اگر جیره غذایی مادر دچار کمبود ویتامین باشد این حالات در جوجه‌ها مشاهده می‌شود. در غیر این صورت بعد از سه هفتگی مشاهده می‌گر…