نوشته‌ها

سالن پرورش
,

طراحی سالن پرورش مرغ بومی تخمگذار

توضیحاتی در مورد طراحی سالن پرورش مرغ بومی تخمگذار طراحی سالن پرورش برای همه طیور با هر سنی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. زیرا اگر طراحی سالن پرورش به خوبی انجام شود، شرایط برای رشد بهتر بوده و تلفات کمتر می شود. طراحی سالن پرور…