نوشته‌ها

کار با دستگاه جوجه کشی
, ,

کار با دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه‌کشی دستگاهی است که شرایط مطلوبی را که مادر به صورت طبیعی ایجاد می‌کند را با بهره‌وری بیشتر و مطلوب‌تر ایجاد می‌کند. که شامل دما رطوبت، چرخش و تهویه است. فرایند جوجه کشی دو مرحله دارد که مرحله نخست ستر و مرحله دوم را هچر می‌نام…