نوشته‌ها

دلایل همکاری با تیم پرورش رویان طیور

تیم پرورش رویان طیور یکی از تخصصی ترین تیم های پرورش مرغ بومی تخمگذار در ایران می باشد. تیم پرورش رویان طیور این قابلیت را داشته که جوجه های یک ماهه، دو ماهه، نیمچه سه ماهه، مرغ بالغ و ... را با بهترین کیفیت ممکن به دست پرورش دهندگان در سراسر کشور برساند.