نوشته‌ها

آشنایی با اثرات مثبت داروی تقویتی جوجه مرغ

داروی تقویتی جوجه مرغ یکی از بهترین محصولات برای بهبود سیستم ایمنی بدن آن‌ها و کاهش ابتلا به بیماری و کمتر شدن میزان مرگ‌ومیر در گله می‌باشد. داروهای تقویتی می‌توانند هر نوع ویتامین و مواد معدنی که توسط بدن جوجه‌ها تولید نمی‌شود را تامین نماید.