نوشته‌ها

تغذیه طیور
,

تغذیه و خوراک دادن

برنامه تغذیه‌ایی طیور بومی تحت تاثیر اهداف پرورشی و دوره پرورش می‌باشد. برای مثال برخی مرغداران که دارای هدف پرورش جوجه و فروش جوجه‌های یک‌ماهه را دارند، در ابتدای پرورش جوجه‎ها را با پیشدان پرورش جوجه‌های گوشتی تغذیه می‌کنند تا به وزن مطلوب و بازار…