نوشته‌ها

خرید جوجه ورامینی

پرورش جوجه ورامینی

,
توضیحاتی در مورد جوجه ورامینی جوجه ورامینی از جمله جوجه های دورگه به شمار می رود که دارای خصوصیات بسیار مناسبی بوده و از نظر وزن گیری و تخمگذاری شباهت های بسیار زیادی به سایر نژادهای دورگه مانند گلپایگانی دارند. جوجه ورامینی سالم و با کیفیت…