نوشته‌ها

بررسی علت رشد نکردن جوجه ها

علت رشد نکردن جوجه ها بسیار متنوع می باشد، در برخی موارد ممکن است جوجه ها به خاطر تغذیه نادرست رشد مناسبی نداشته باشند. گاهی اوقات عدم رشد مناسب جوجه ها ممکن است به خاطر عدم تامین شرایط محیطی ایده آل باشد. در برخی موارد نیز عدم تامین آب سالم و کافی در کاهش رشد جوجه ها تاثیر می گذارد.
وزن کشی جوجه

مدیریت وزن بدن

, ,
در هر مرحله تنها مختص همان مرحله می‌باشد.برای مثال، توسعه و تکامل سیستم ایمنیت و دستگاه گوارش طی 6هفته اول زندگی جوجه اتفاق می‌افتد. لذا چناچه این سیستم‌ها در این مرحله دچار ضعف و یا اختلال شوند برای همیشه ضعیف خواهند ماند. رشد و نمو اسک…