نوشته‌ها

جوجه ریزی

جوجه ریزی

برای بهبود فرآیند جوجه ریزی بهتر است موارد زیر مورد توجه قرار بگیرد. آبخوری‌ها را پر کرده و یا سیستم آبخوری آماده به کار باشد. درجه حرارت مادر مصنوعی را کنترل کنید.بعد از جای گرفتن جوجه‌ها آبخوری‌های فنجانی یا پستانکی را فشار دهید تا جو…