نوشته‌ها

تهویه سالن
,

تهویه در سالن پرورش مرغ بومی

یکی از عمده‌ترین و مهم‌ترین مسایل مربوط به مدیریت سالن که نظارت مداوم را می‌طلبد تهویه می‌باشد. تهویه برکیفیت هوا، دما و رطوبت نسبی اثر دارد. تهویه نامناسب اثرات منفی بر ضریب تبدیل، وزن‌گیری و سلامتی گله داشته و بعلاوه باعث افزایش تعداد طی…