نوشته‌ها

بیماری آبله

بیماری آبله در طیور بومی

,
بیماری آبله یکی از شناخته‌شده‌ترین بیماری‌های طیور بوده و غالبا افراد به راحتی با آموزش های نه چندان زیادی‌ می‌توانند در تشخیص این بیماری موفق عمل کنند