نوشته‌ها

پرورش بوقلمون برنز

توضیحاتی در مورد پرورش بوقلمون برنز

پرورش بوقلمون برنز باتوجه به رشد سریع آن بسیار مناسب بوده و در مدت زمان نه چندان زیادی می‌توان آنها را به وزن بسیار مناسبی رساند.