نوشته‌ها

باروری مرغ تخم گذار بومی

باروری مرغ بومی تخمگذار

,
مقدار باروری مرغ بومی تخمگذار (بخش دوم)بیایید باروری مرغ بومی تخمگذار را در شرایط طبیعی و صنعتی مقایسه کنیم. فواید باروری مرغ بومی تخمگذار به حالت طبیعی در این روش، باروری مرغ بومی تخمگذار طولانی تر خواهد بود. تا بیش از 5 سال نیز مم…