نوشته‌ها

آشنایی با پرورش مرغ بومی
,

آشنایی با پرورش مرغ بومی

تعریف: پرورش مرغ بومی به روش اطلاق می‌شود که در آن از نژاد شده مرغ، به جهت مقاومت در برابر عوامل نامساعد محیطی و بیماری‌ها در محیط‌های غیرصنعتی و روستایی و یا نیمه‌صنعتی استفاده می‌شود. ویژگی: این نژادها اغلب دارای تولیداتی کمتر از نژاده…