آشنایی با داروی تقویتی مرغ تخمگذار و اهمیت استفاده از آن

داروی تقویتی مرغ تخمگذار را می توان از ضروری ترین داروهای مورد نیاز برای انواع مرغ تخمگذار دانست. این داروها دارای ترکیبات منحصر به فردی هستند که توانایی تقویت بدن مرغ تخمگذار و پیشگیری از بیماری های مختلف را دارند. برای آشنایی بیشتر با این داروها ما را تا پایان این مطلب همراهی کنید.
blank

توضیحاتی در مورد مرغ ۱۰ ماهه

,
توضیحاتی در مورد مرغ ده ماه هشااا بر ی ااااف اد ااااا ار یااا مرررده ما م ررر آشااای بف ل نااات یراشااا ب ی شااایرط یاااب ناااب اااا رابیجااا حاااابی ی نرباااری ا ا اااب ناااف شاااحر ااا ی اااف ااااا اری لاااب اااب حیاااب ج یاااب ای ر اناااپااا ح غ نااا…
blank

علت استفاده از آنتی بیوتیک برای پرندگان

آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند از رشد میکروارگانیسم‌ها و همچنین باکتری‌ها جلوگیری کرده و بدون استفاده از آنتی‌بیوتیک برای پرندگان، احتمال افزایش میزان مرگ و میر در گله به شدت افزایش می‌یابد.
blank

داروی تقویتی جوجه مرغ

کیفیت داروی تقویتی تاثیر زیادی در اثرگذاری آن دارد، بدین ترتیب بهتر است از شرکت های مجاز این نوع داروها را تهیه نمایید.
blank