نکاتی در مورد مرغ اصلاح شده

نکاتی در مورد مرغ اصلاح شده مرغ اصلاح نژاد شده توانسته است در سال های اخیر بسیاری از مشکلاتی را که در پرورش مرغ بومی با آن مواجه بوده را از بین ببرد، چرا که با اصلاح نژاد انجام شده در این مرغ ها، مشکلاتی مانند وزن گیری و تخمگذاری حل شده و می ت…